INOKIM NORGE ONLINE KUNDEVILKÅR

Les følgende viktige vilkår og betingelser før du kjøper noe på nettstedet vårt og sjekk at de inneholder alt du vil ha og ingenting du ikke er villig til å godta.

Sammendrag av noen av dine viktigste rettigheter:

Forskriftene om Forbrukerkontrakter (Informasjon, Kansellering og Tilleggsavgifter) 2013 sier at inntil 14 dager etter mottakelse din varer, i de fleste tilfeller, du kan endre din tankene og få full refusjon.

Forbrukerrettighetsloven 2015 sier at varer må være som beskrevet, egnet for formål og av tilfredsstillende kvalitet. I løpet av den forventede levetiden til din produkt duHar rett til følgende:

opptil 30 dager: hvis din varer er feil, du kan få refusjon;

opptil seks måneder: hvis det ikke kan repareres eller byttes ut, da duHar rett til full refusjon i de fleste tilfeller, med forbehold om gjeldende fradrag;

Dette er en oppsummering av noen av din nøkkelrettigheter.

Informasjonen i denne oppsummeringsboksen oppsummerer noen av din nøkkelrettigheter. Det er ikke ment å erstatte kontrakten under hvilken du bør lese nøye.

Denne kontrakten beskriver:

• dine juridiske rettigheter og ansvar;

• våre juridiske rettigheter og ansvar; og

• viss nøkkelinformasjon som kreves av loven.

I denne kontrakten:

• ‘Vi’, ‘oss’ eller ‘vår’ betyr INOKIM NORGE; og

• ‘Du’ eller ‘din’ betyr personen som bruker nettstedet vårt for å kjøpe varer fra oss.

Hvis du ikke forstår noe av denne kontrakten og vil snakke med oss om den, kan du kontakte oss ved å:

• epost til [email protected]

Vi svarer innen to virkedager etter at du har mottatt e-posten din

Vær oppmerksom på våre arbeidsdager og åpningstider er mandag til lørdag: 10:00 til 20:00.

Hvem er vi?

Vi er INOKIM NORGE(handler som Inokim Norge)

Vår Plasseringen er på:

ARKADEN Shopping Oslo 

Karl Johans Gate 5, 

0154, Oslo, Norway

 

Nettstedet vårt er: [www.inokimnorway.no]

1. Introduksjon

1.1 Hvis du kjøper varer på nettstedet vårt, godtar du å være juridisk bundet av denne kontrakten.

1.2 Du kan bare kjøpe varer fra nettstedet vårt av ikke-forretningsmessige grunner.

1.3 Denne kontrakten er kun tilgjengelig på Engelsk og Norsk. Ingen andre språk vil gjelde for denne kontrakten.

1.4 Når du kjøper varer, godtar du også å være juridisk bundet av:

1.4.1 våre garantibetingelser;

1.4.2 våre nettstedsbetingelser og eventuelle dokumenter som er referert til i dem;

1.4.3 Alle de ovennevnte dokumentene er en del av denne kontrakten som om de er beskrevet i sin helhet her.

2 Informasjon vi gir deg

2.1 I henhold til loven sier Forskriftene om forbrukerkontrakter (informasjon, kansellering og tilleggsavgifter) 2013 at vi må gi deg viss nøkkelinformasjon før det blir inngått en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss. Hvis du vil se denne nøkkelinformasjonen, kan du:

2.1.1 Klikk på 'Nøkkelinformasjon' -Knappen;

2.1.2 lese bekreftelses-e-posten (se punkt 4.3); eller

2.1.3 Kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen øverst på denne siden.

2.2 Nøkkelinformasjonen vi gir deg ved lov er en del av denne kontrakten (som om den er beskrevet i sin helhet her).

2.3 Hvis vi må endre nøkkelinformasjon når en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss er inngått, kan vi bare gjøre dette hvis du godtar det.

3 Ditt personvern og din personlige informasjon

3.1 Våre personvernregler er tilgjengelig på www.inokimnorway.no/privacy

3.2 Ditt personvern og din personlige informasjon er viktig for oss. All personlig informasjon du gir oss vil bli behandlet i tråd med vår personvernpolicy, som forklarer hvilken personlig informasjon vi samler inn fra deg, hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler slik informasjon, dine rettigheter i forhold til din personlige informasjon og hvordan du kontakter oss og tilsynsmyndigheter hvis du har spørsmål eller klager på bruken av din personlige informasjon.

4 Bestilling av varer fra oss

4.1 Nedenfor beskriver vi hvordan en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss blir laget.

4.2 Du legger inn en bestilling på nettstedet ved å velge varene du trenger og legge dem til i handlekurven. Les og sjekk bestillingen nøye før du sender den. Men hvis du trenger å rette opp eventuelle feil, kan du gjøre det før du sender det til oss.

4.3 Når du bestiller på slutten av online utsjekkingsprosessen, [ved å klikke på utsjekkingsknappen], vil vi bekrefte det via e-post. Denne bekreftelsen betyr imidlertid ikke at bestillingen din er akseptert.

4.4 Vi kan kontakte deg for å si at vi ikke godtar bestillingen din. Dette er vanligvis av følgende grunner:

4.4.1 varene er utilgjengelige;

4.4.2 vi kan ikke godkjenne betalingen din;

4.4.3 du har ikke lov til å kjøpe varene fra oss;

4.4.4 vi har ikke lov til å selge varene til deg;

4.4.5 du har bestilt for mange varer; eller

4.4.6 det har skjedd en feil i prisingen eller beskrivelsen av varene.

4.5 Vi godtar bare bestillingen din når vi sender deg en e-post for å bekrefte dette (bekreftelses-e-post). På dette punktet:

4.5.1 en juridisk bindende kontrakt vil være på plass mellom deg og oss; og

4.5.2 vi sender varene til deg.

4.6 Hvis du er under 18 år, kan du ikke kjøpe noen varer fra nettstedet.

5 Rett til å kansellere

5.1 Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

5.2 Avbestillingsperioden utløper etter 14 dager fra den dagen du anskaffer, eller en tredjepart som ikke er transportøren og angitt av deg anskaffer, fysisk besittelse av varene.

5.3 For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved en klar uttalelse (f.eks. Et brev sendt per post eller e-post) ved å bruke kontaktinformasjonen øverst i denne kontrakten.

5.4 For å overholde kanselleringsfristen, er det tilstrekkelig for deg å sende din kommunikasjon om din utøvelse av retten til å kansellere før kanselleringsperioden er utløpt.

6 Effekter av kansellering

6.1 Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi tilbakebetale deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnadene som oppstår hvis du valgte en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss) hvis varene returneres i "som ny" og ubrukt stand.

6.2 Vi kan trekke fra refusjonen for verditap på leverte varer, hvis tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra deg. For eksempel trekker vi kostnadene for å erstatte forgjengelige gjenstander som har slitasje, og vi trekker fra kostnadene for å reparere skader og eventuell resulterende rabatt som brukes for å selge varene. Hvis en scooter har blitt kjørt, kan vi gjøre et fradrag for kjørelengde.

6.3 Vi betaler refusjonen uten unødig forsinkelse og senest:

6.3.1 14 dager etter dagen vi mottok alle leverte varer fra deg; eller

6.3.2 (hvis tidligere) 14 dager etter dagen du fremlegger bevis for at du har returnert varene; eller

6.3.3 hvis det ikke ble levert noen varer, 14 dager etter dagen da vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten.

6.4 Vi betaler refusjonen med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av refusjonen.

6.5 Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er tidligst.

6.6 Hvis du har mottatt varer:

6.6.1 vi vil samle inn varene hvis du ber oss om det, eller du kan sende varene tilbake eller overlevere dem til oss på vårt hovedkontor, senest 14 dager fra dagen du meddelte oss kanselleringen din fra denne kontrakten . Fristen er oppfylt hvis du sender varene tilbake før perioden på 14 dager er utløpt; 

6.6.2 Vi bærer kostnadene for retur av varene; og

6.6.3 du er kun ansvarlig for redusert verdi av varene som følge av håndtering annet enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

7 Levering

7.1 Vi bruker et anerkjent internasjonalt logistikkselskap for å levere varene våre. Leveringsalternativer vil bli bekreftet på slutten av bestillingsprosessen.

7.2 Anslått dato og tidsvindu for levering av varene er angitt i bekreftelses-e-posten (se avsnitt 4.5).

7.3 Hvis noe skjer som:

7.3.1 er utenfor vår kontroll; og

7.3.2 påvirker estimert leveringsdato;

vi lar deg ha en oppdatert estimert dato for levering av varene.

7.4 Levering av varene vil finne sted når vi leverer dem til adressen du ga oss.

7.5 Vi kan ikke levere varene hvis vi ikke klarer å identifisere deg. Gi sjåføren vår en form for ID (pass eller førerkort).

7.6 Med mindre du og vi er enige om noe annet, vil vi: hvis vi ikke kan levere varene dine innen 30 dager:

7.6.1 gi deg beskjed;

7.6.2 kansellere bestillingen din; og

7.6.3 gir deg refusjon.

7.7 Hvis ingen er tilgjengelig for levering, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen øverst på denne siden.

7.8 Du er ansvarlig for varene når levering har funnet sted. Med andre ord overgår risikoen i varene til deg når du tar varene i besittelse.

7.9 Vi leverer ikke til adresser utenfor Norge. (Be om detaljer)

8 Betaling

8.1 Vi godtar følgende kredittkort og debetkort: Visa, Mastercard, PayPal. Vi godtar ikke kontanter.

8.2 Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at all informasjonen du gir oss når du betaler for varene, er sikker ved å bruke en kryptert sikker betalingsmekanisme. I mangel av uaktsomhet fra vår side, vil ikke enhver manglende overholdelse av denne kontrakten eller vår personvernpolicy (se klausul 3) eller brudd av våre plikter i henhold til gjeldende lover være juridisk ansvarlig overfor deg for noe tap som du kan lide hvis en tredjepart får uautorisert tilgang til all informasjon du gir oss.

8.3 Kredittkortet eller debetkortet ditt belastes bare når varene sendes, eller når du bestiller hvis det er noe depositum.

8.4 Alle betalinger med kredittkort eller debetkort må godkjennes av den aktuelle kortutstederen. Vi kan også trenge å bruke ekstra sikkerhetstrinn, som det gjelder for den aktuelle kortutstederen

8.5 Hvis betalingen ikke mottas av oss, og du allerede har mottatt varene, gjør du:

8.5.1 må betale for slike varer innen 10 dager; eller

8.5.2 må returnere dem til oss så snart som mulig. I så fall må du holde varene i din besittelse, ta rimelig vare på dem (inkludert å sørge for at du følger instruksjonene eller håndbøkene som er gitt med varene) og ikke bruke dem før du returnerer dem til oss.

8.6 Hvis du ikke returnerer noen varer (for eksempel der du ikke har betalt for dem), kan vi hente varene fra deg på din bekostning. Vi vil prøve å kontakte deg for å gi deg beskjed hvis vi har tenkt å gjøre dette.

8.7 Ingenting i denne paragrafen påvirker dine juridiske rettigheter til å kansellere kontrakten i løpet av avkjølingsperioden i henhold til punkt 5 og 6.

8.8 Varens pris:

8.8.1 er i Norske Kroner (NOK);

8.8.2 inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats; og

8.8.3 inkluderer eller ikke inkluderer leveringskostnader, vennligst sjekk for varen.

9 Varens art

9.1 Consumer Rights Act 2015 gir deg visse juridiske rettigheter (også kjent som ‘lovbestemte rettigheter’), for eksempel varene:

9.1.1 er av tilfredsstillende kvalitet;

9.1.2 er egnet for formålet; og

9.1.3 samsvarer med beskrivelsen, prøven eller modellen.

9.2 Vi må gi deg varer som overholder dine juridiske rettigheter.

9.3 Emballasjen til varene kan være forskjellig fra den som vises på nettstedet.

9.4 Mens vi prøver å sørge for at:

9.4.1 alle vekter, størrelser og mål angitt på nettstedet er så nøyaktige som mulig; og

9.4.2 Fargene på varene våre vises nøyaktig på nettstedet, de faktiske fargene du ser på datamaskinen din, kan variere avhengig av skjermen du bruker.

9.5 Alle solgte varer:

9.5.1 til rabatterte priser;

9.5.2 som rester; eller

9.5.3 som substandard;

vil bli identifisert og solgt som sådan. Kontroller at de har tilfredsstillende kvalitet for den tiltenkte bruken.

9.6 Hvis vi ikke kan levere bestemte varer (for eksempel at en bestemt farge eller modell ikke lenger er tilgjengelig), kan det hende vi må erstatte dem med alternative varer av lik eller bedre standard og verdi. I dette tilfellet:

9.6.1 vi vil gi deg beskjed hvis vi har tenkt å gjøre dette, men dette er ikke alltid mulig; og

9.6.2 du kan nekte å godta slike erstatninger, i så fall vil vi tilby deg refusjon eller erstatning og fortelle deg hvor lenge et slikt tilbud forblir åpent for.

10 Defekte varer

10.1 Dine juridiske rettigheter under Consumer Rights Act 2015 (også kjent som ‘lovbestemte rettigheter’) er angitt øverst i denne kontrakten. De er et sammendrag av noen av dine viktigste rettigheter. For mer detaljert informasjon om dine rettigheter og hva du kan forvente av oss, vennligst:

10.1.1 besøk nettstedet vårt, spesielt FAQ-delen;

10.1.2 kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen øverst på denne siden; eller

10.1.3 besøk Citizens Advice-nettstedet

10.2 Ingenting i denne kontrakten påvirker dine juridiske rettigheter i henhold til Consumer Rights Act 2015 (også kjent som ‘lovbestemte rettigheter’). Du kan også ha andre rettigheter i loven.

10.3 Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen øverst på denne siden, hvis du vil:

10.3.1 oss til å reparere varene;

10.3.2 oss til å erstatte varene;

10.3.3 en prisreduksjon; eller

10.3.4 for å avvise varene og få refusjon.

11 Kontraktsslutt

Hvis denne kontrakten avsluttes, vil det ikke påvirke vår rett til å motta penger du skylder oss i henhold til denne kontrakten.

12 Begrens vårt ansvar overfor deg

12.1 Med unntak av ethvert juridisk ansvar som vi ikke kan utelukke i lov (for eksempel for død eller personskade) eller som oppstår i henhold til gjeldende lover som gjelder beskyttelsen av din personlige informasjon, er vi ikke juridisk ansvarlige for noe:

12.1.1 tap som:

(a) ikke var forutsigbar for deg og oss da kontrakten ble opprettet;

(b) som ikke var forårsaket av brudd fra vår side;

12.1.2 virksomhetstap; og

12.1.3 tap for ikke-forbrukere.

13 Tvister

13.1 Vi vil prøve å løse eventuelle tvister med deg raskt og effektivt.

13.2 Hvis du er misfornøyd med:

13.2.1 varene;

13.2.2 vår tjeneste for deg; eller

13.2.3 andre forhold,

vennligst kontakt oss så snart som mulig.

13.3 Hvis du og vi ikke kan løse en tvist ved hjelp av vår interne prosedyre for klagebehandling, vil vi:

13.3.1 fortelle deg at vi ikke kan løse tvisten med deg; og

13.3.2 gi deg viss informasjon som kreves i lov om vår alternative leverandør av tvisteløsninger. Du kan også bruke den online tvisteløsningsplattformen (ODR) til å løse tvisten med oss. For mer informasjon, besøk nettstedet på EU-kommisjonens portal: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

13.4 Hvis du vil gå til rettsforhandlinger, vil domstolene i den delen av Norge du bor i ikke-eksklusiv jurisdiksjon i forhold til denne kontrakten.

13.5 Norges lover gjelder for denne kontrakten.

14 Tredjeparts rettigheter

Ingen andre enn en part i denne kontrakten har rett til å håndheve noen vilkår i denne kontrakten. Imidlertid, hvis en person anskaffer varene lovlig fra deg, kan du overføre garantien til den personen. Dette gjelder også der vi har levert tjenester med hensyn til en vare du har overført.